Sadržaj ovih mrežnih stranica isključiva je odgovornost Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije i ne predstavlja stav Europske unije.

Izradu ovih mrežnih stranica sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/