Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ovih mrežnih stranica isključiva je odgovornost Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije i ne predstavlja stav Europske unije.

www.strukturnifondovi.hr

Dvorac Janković je kulturna atrakcija i zaštićeno nepokretno kulturno dobro graditeljske baštine, dok je perivoj oko njega prirodno zaštićeno dobro parkovne arhitekture. Sam dvorac izgrađen je sredinom 18. stoljeća, a sadašnji izgled dobio je početkom 20. stoljeća. Dvorac sada prolazi kroz temeljnu rekonstrukciju, svojom obnovom postat će Centar za posjetitelje. Jankovići su ostavili značajan trag na razvoj kraja u kojem su živjeli, što će se u punom sjaju pokazati završetkom projekta obnove dvorca.