Dvorac Janković
Adresa: Vukovarska ulica 4, Suhopolje
Telefon: +385 33 646 645
Mobitel: +385 99 5428 004

Terra Slavonica d.o.o.
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
OIB: 50833681934 — MB: 010083029
Upisano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru.
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 20.000,00 kn.
Član uprave je Dalibor Per.