Opći uvjeti rezerviranja

Prilikom izvršene rezervacije kupac potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima poslovanja te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za kupca tako i za tvrtku Terra Slavonica d.o.

Prilikom rezervacije kupac je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Važeća cijena usluge navedena je u ponudi dobivenoj putem on-line booking sistema ili odjela rezervacija. Ugovorene usluge ne mogu se kombinirati s ostalim promotivnim ponudama ili paketima, osim ako nije drugačije dogovoreno. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Terra Slavonica d.o.o. pridržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Terra Slavonica d.o.o. jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

U slučaju bilo kakvih izmjena ili odstupanja od rezerviranih usluga bit će obračunate redovne cijene. Za usluge koje nisu iskorištene povrat sredstava nije moguć. Sve vrste posebnih usluga koje nisu uključene u cijenu gost sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom izvršenja rezervacije ili na upit na licu mjesta. Cijene u eurima su informativne. Zadržavamo pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouparabe rezervacijskoj sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje hotela.
Da bi se rezervacija smatrala valjanom, korisnik usluge mora garantirati rezervaciju ili akontacijom ili važećom kreditnom karticom
Za rezervaciju smještaja i ostalih usluga potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30% prilikom izvršenja rezervacije.

Ostatak iznosa računa uplaćuje se na recepciji smještajnog objekta tijekom boravka, najkasnije na dan odjave. Povrat akontacije umanjen za troškove usluga banke je moguće zatražiti ako je rezervacija otkazana 7 dana prije dolaska. Za otkaz rezervacije 0 do 7 dana prije dolaska akontacija se ne vraća.

U slučaju otkaza rezervacije, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako

  • za otkaz rezervacije unutar 7 do 3 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se prvo noćenje
  • za otkaz rezervacije unutar 72 sata prije početka korištenja usluge ili u slučaju nedolaska gosta naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene smještaja.

Ukoliko kupac u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenim uvjetima. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Terra Slavonica d.o.o. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

Ako kupac koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika za istu rezervaciju,Terra Slavonica d.o.o. zaračunat će samo eventualno nastale stvarne troškove uzrokovane izmjenom rezervacije.
U slučaju da kupac želi izmijeniti rezervaciju izvršenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno e-mailom: info@dvorac-jankovic.hr

Terra Slavonica d.o.o. će prema raspoloživim mogućnostima kupcu potvrditi izmjenu rezervacije te navesti nove uvjete rezervacije. U slučaju da izmjena rezervacije nije moguća te ako zbog toga kupac odustane od potvrđene rezervacije, odnosno u slučaju da kupac zatraži otkaz rezervacije iz nekog drugog razloga primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije.

Pravo Terra Slavonice d.o.o. na izmjenu i otkaz rezervacije

Terra Slavonica d.o.o. zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti ili otkazati samo uz prethodnu obavijest kupcu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je kupac potvrdio rezervaciju.

Obveze kupca

Kupac se obvezuje:

  • posjedovati valjane putne isprave
  • poštivati carinske i devizne propise
  • pridržavati se kućnog reda te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
  • prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (potvrdu izvršene rezervacije)
  • provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza.

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, kupac snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije kupac se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Obveze pružatelja usluge

Terra Slavonica d.o.o. dužna je brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu, pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Sve navedene obveze iz svojih programa će izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju ‘više’ sile, vremenskih nepogoda ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Terra Slavonica d.o.o. će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje.

Prtljaga

Terra Slavonica d.o.o.. ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se korištenje ili najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se na recepciji smještajnog objekta i nadležnoj policijskoj postaji.